همه چیز درباره شیلد محافظ صورت

همه چیز درباره شیلد محافظ صورت

استفاده از تجهیزات خود مراقبتی امروزه به دلیل انواع باکتری ها و از همه بدتر معروف ترین ویروس امروز یعنی ویروس کرونا الزامی است . این تجهیزات شامل استفاه از ماسک ، دستکش و همراه داشتن مواد صدعفونی ست می باشد . یکی دیگر از موارد این نوع تجهیزاتی شیلد محافظ صورت است که در

countinue reading
,