انواع اتوی صورت با قیمت خرید درما اف

انواع اتوی صورت با قیمت خرید درما اف

اتوی صورت چیست یکی از تجهیزاتی که مربوط به پاکسازی و جوانسازی پوست است اتوی صورت است . اتو صورت که به درما اف هممعروف است در ۳ نوع تولید می شود . این ۳ مدل، شامل ۳ کاره، ۴ کاره و ۵ کاره هستند . که در دو حالت آخر اتوی صورت دیجیتال محسوب

countinue reading
, , ,