دستگاه شنود صدای قلب جنین در خانه AngelSounds مدل JPD-100S9

دستگاه شنود صدای قلب جنین در خانه AngelSounds مدل JPD-100S9

چگونه می توان ضربان قلب جنین را در خانه شنید؟ البته که مشخص است شما نمی توانید تنها با استفاده از گوش خود به ضربان قلب گوش دهید. این کار نیاز به دستگاه های پیشرفته پزشکی مامایی دارد اما خب راه حل آن نیز با وجود پیشرفت تکنولوژی پیدا شده است. اگر می خواهید همیشه

countinue reading
, , , ,